Bestuurslid gezocht

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere pagina

Almere | 4 april 2022

Vacature: Bestuurslid Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen we de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen.

Waarom zijn wij nodig?

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 272.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 11 kinderen (bron: ‘Advies opgroeien zonder armoede’, SER). Kinderen die niet mee kunnen doen, krijgen niet de kansen die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Iets doen aan sport of cultuur helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving. In 2020 heeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur landelijk 70.962 kinderen mee laten doen.

Onze missie is: iedereen moet kunnen meedoen. Dat is de opdracht van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere. Wij geven jaarlijks meer dan 2000 kinderen en jongeren uit minimagezinnen de kans ook mee te doen aan sport en cultuur. Wij betalen rechtstreeks de contributie van de aanbieders en vergoeden in bepaalde gevallen (een deel) van de benodigde attributen. .

Onze organisatie bestaat bij de gratie van subsidies, fondsen, sponsoring en de inzet van veel vrijwillige intermediairs en bestuursleden. Door deze geldstromen kunnen we kinderen uit Almere een kans bieden. Het bestuur van Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere is zich verder aan het professionaliseren en zoekt in aanvulling op het huidige bestuur van 6 personen een bestuurslid met een hart voor bestuurlijke zaken die ons kan ondersteunen bij het professioneel uitvoeren van onze missie. Het bestuur bestaat uit bevlogen Almeerse vrijwilligers die met veel plezier samenwerken in een collegiaal bestuur.

 

Profiel bestuurslid

Het bestuurslid is een belangrijke spil binnen het bestuur met de diverse onderwerpen die voorbij komen, de verbinding met onze partners en het grote netwerk in de stad.

De bestuurder die wij zoeken heeft:

  • Een netwerk in Almere bijvoorbeeld in sociaal domein(armoede), zorg, onderwijs, sport, cultuur, bedrijfsleven)
  • Affiniteit met Sport & Cultuur en/of armoede en het belang om alle kinderen toegang te bieden tot Sport & Cultuur.
  • Expertise op het gebied van communicatie en marketing en HR/vrijwilligersmanagement zijn een pré maar niet noodzakelijk.

We zoeken een enthousiaste persoon met goede communicatieve vaardigheden, een praktische inslag, die goed kan samenwerken om met energie en plezier ons bestuur te versterken. We streven daarbij naar een divers samengesteld bestuur

Taken van het bestuurslid:

  • Het bestuur verdeelt jaarlijks de taken/ portefeuilles over de bestuursleden. Het takenpakket hangt samen met de doelstellingen van het fonds en wordt in gezamenlijk overleg met de overige bestuursleden vastgesteld.
  • Adviseert het bestuur over kansen en verbindingen met het bedrijfsleven en stakeholders in Almere.
  • Onderhoudt het netwerk en representeert het Jeugdfonds waar nodig
  • Enthousiasmeert andere Almeerders om zich aan het fonds te binden (bijvoorbeeld als intermediair, deelnemer, ambassadeur, vrijwilliger of partner)

Het Bestuur:

Het Bestuur is een vrijwillig, collegiaal, professioneel en bevlogen bestuur en is gezamenlijk verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het fonds

Vanwege de verwerking van vertrouwelijke en financiële gegevens wordt van de bestuursleden en medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag gvraagd.

De gemiddelde tijdsbesteding is 2 uur per week. Elke derde dinsdag van de maand is er een bestuursvergadering van 19.00 – 21.00 uur.

Wil je meer informatie dan horen wij dit heel graag via yvonne.almere@jeugdfondssportencultuur.nl

Zie ook: www.jeugdfondssportencultuur.nl/almere.Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.