Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere pagina

Almere | 7 april 2021

Vacature: Bestuurslid Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen we de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen.

Waarom zijn wij nodig?

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 272.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 11 kinderen (bron: ‘Advies opgroeien zonder armoede’, SER). Kinderen die niet mee kunnen doen, krijgen niet de kansen die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Iets doen aan sport of cultuur helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving. In 2020 heeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur landelijk 70.962 kinderen mee laten doen.

Onze missie is: iedereen moet kunnen meedoen. Dat is de opdracht van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere. Wij geven jaarlijks meer dan 2000 kinderen en jongeren uit minimagezinnen de kans ook mee te doen aan sport en cultuur. Wij betalen rechtstreeks de contributie van de aanbieders en vergoeden in bepaalde gevallen (een deel) van de benodigde attributen. .

Onze organisatie bestaat bij de gratie van subsidies, fondsen, sponsoring en de inzet van veel vrijwillige intermediairs en bestuursleden. Door deze geldstromen kunnen we kinderen uit Almere een kans bieden. Het bestuur van Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere is zich verder aan het professionaliseren en zoekt in aanvulling op het huidige bestuur van 6 personen een bestuurslid met een hart voor bestuurlijke zaken die ons kan ondersteunen bij het professioneel uitvoeren van onze missie. Het bestuur bestaat uit bevlogen Almeerse vrijwilligers die met veel plezier samenwerken in een collegiaal bestuur.

Profiel bestuurslid

Het bestuurslid is een belangrijke spil binnen het bestuur met de diverse onderwerpen die voorbij komen, de verbinding met onze partners en het grote netwerk in de stad.
De bestuurder die wij zoeken heeft:

 • Een goed netwerk in het sociaal domein of bedrijfsleven van Almere.
 • Een netwerk dat mede inzetbaar is om de bekendheid van het Jeugdfonds te vergroten.
 • Aantoonbaar veel affiniteit met Sport & Cultuur en het belang om alle kinderen toegang te bieden tot Sport & Cultuur.
 • Een fondsen- en subsidieaanvragen achtergrond is een pré.
 • Woonachtig in Almere

We zoeken een enthousiaste persoon met goede communicatieve vaardigheden, een praktische inslag, die goed kan samenwerken om met energie en plezier ons bestuur te versterken. We streven daarbij naar een divers samengesteld bestuur.

Taken van het bestuurslid:

 • Ontwikkelen (in samenspraak met voorzitter en penningmeester) van het meerjarenplan/beleidsplan en subsidie/fondsen aanvragen.
 • Stelt samen met de coördinator en het bestuurslid communicatie een plan op voor fondswerving gericht op het vergroten van de financiële positie met als doel meer kinderen te kunnen helpen in Almere.
 • Adviseert het bestuur over kansen en verbindingen met het bedrijfsleven en stakeholders in Almere.
 • Onderhoudt het netwerk met het bedrijfsleven en stakeholders dat gericht is op fondswerving.

Gevraagde competenties bestuurslid:

 • Beheersing processen Jeugdfonds Sport en Cultuur.
 • Luisteren en waarnemen.
 • Organisatiegericht aansturen.
 • Plannen en organiseren.
 • Netwerken.
 • Klantgerichtheid.
 • Initiatief nemen.
 • Omgevingsbewustzijn.
 • Uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden.

Het Bestuur:

Het Bestuur is een vrijwillig, collegiaal, professioneel en bevlogen bestuur en is gezamenlijk verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het fonds. De taken van alle bestuursleden zijn vastgelegd en binnen het bestuur heeft ieder bestuurslid zijn eigen bevoegdheden. Belangrijke besluiten worden eerst aan bestuur voorgelegd. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Vanwege de verwerking van vertrouwelijke en financiële gegevens wordt van de bestuursleden en medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd.

De gemiddelde tijdsbesteding is 2 uur per week. Elke derde dinsdag van de maand is er een bestuursvergadering van 19.00 – 21.00 uur.

Wil je meer informatie dan horen wij dit heel graag via yvonne.almere@jeugdfondssportencultuur.nl

Zie ook: www.jeugdfondssportencultuur.nl/almere.Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere

Wist je dat?

Nederlandse gemeenten zijn aangesloten bij ons.

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2021 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2021 via ons lid van een cultuurclub.