nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht pagina

Utrecht | 20 oktober 2022

Vacature bestuurslid Cultuur | Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht

Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht zet zich in om kinderen van 0 tot 18 jaar in de provincie Utrecht, die opgroeien in armoede, te kunnen laten sporten of aan kunst en cultuur te kunnen doen.

De stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht geeft sport- en cultuurkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging of cultuuraanbieder. Voor die kinderen betaalt het Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht de contributie of het lesgeld en in bepaalde gevallen de attributen.

Er is een bestuur benoemd voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht.

De organisatie

Het bestuur bestaat uit een divers team van 6 personen uit bedrijfsleven en (semi) overheid. Kenmerkend voor het team is oprechte betrokkenheid bij de doelstellingen van de stichting. Alle leden willen zich inzetten voor gelijke kansen voor alle kinderen. Het bestuur streeft na om zoveel mogelijk kinderen toegang te geven tot sport en cultuur. Om dit te bereiken is veel aandacht voor het werven van intermediairs, fondsenwerving en het aansluiten van deelnemende gemeentes. Daarnaast streeft het bestuur naar een optimale inzet van middelen voor het doel: kinderen toegang bieden tot sport en cultuur.

Het bestuur wordt in de dagelijkse activiteiten ondersteund door de organisatie waaraan de uitvoerende werkzaamheden zijn uitbesteed, Team Sportservice provincie Utrecht, Zimihc en het landelijk bureau van de gezamenlijke Jeugdfondsen.

Het landelijk bureau zorgt voor de gezamenlijke strategie en beleid van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ook organiseert het bureau op centraal niveau bijeenkomsten, sponsorcontracten, ontwikkelt communicatietools, levert de formats voor budgettering en jaarrekening en coördineert de accountantscontroles.

Team Sportservice en Zimihc onderhouden de contacten met stakeholders zoals de gemeenten en zorgen voor het afsluiten van de contracten en het relatiebeheer. Tevens verzorgt Team Sportservice de administratieve afhandeling van alle aanvragen van de kinderen en de daarmee gepaard gaande betalingen. En levert allerlei hand- en spandiensten, zoals het schrijven van nieuwsbrieven en onderhouden van de website, etc.

Over 2023 begroot het bestuur ongeveer 4000 kinderen te kunnen laten sporten of aan een culturele activiteit te kunnen laten deelnemen. De exploitatie begroting voor cultuur en sport samen is iets meer dan EUR 1.200.000,-.

Door het vertrek van één van de bestuursleden is er een vacature ontstaan van:

Algemeen Bestuurslid Cultuur

Het nieuwe bestuurslid houdt zich met algemene zaken in het bestuur bezig en vertegenwoordigt daarin het belang van cultuur. Je draagt bij aan het uitvoeren van het plan van aanpak voor sponsorwerving en bouwt en onderhoudt relaties met bedrijfsleven en andere (lokale) stakeholders.

Tijdbesteding en vergoeding

Het bestuur vergadert in een cyclus van 1 x per 2 maanden. Vergaderingen vinden plaats in Utrecht in de avond. Wisselend over de weekdagen en wisselend in starttijdstip (om alle bestuursleden te kunnen voorzien in hun voorkeurstijdstip). Deels zijn de vergaderingen fysiek, deels online. Daarnaast heeft de bestuurder werkzaamheden die voortkomen uit zijn / haar verantwoordelijkheden. In totaal is de tijdbesteding ongeveer 2 uur per week.

De leden van het bestuur ontvangen voor hun inzet geen vergoeding.

Profiel kandidaat

De bestuurder die wij zoeken heeft een goed netwerk in de provincie Utrecht. Hij of zij heeft aantoonbaar veel affiniteit met cultuur en het belang om alle kinderen toegang te bieden tot cultuur. Bestuurlijke ervaring is een pré.

We zoeken een enthousiaste persoon met goede communicatieve vaardigheden, een praktische inslag, die goed kan samenwerken om met energie en plezier ons bestuur te versterken. We streven daarbij naar een divers samengesteld bestuur.

Voor meer informatie en sollicitatie:

Indien u interesse heeft kunt u voor vragen contact opnemen met: Jorien Basart, algemeen bestuurslid, op telefoonnummer 06-28834728,  e-mail jorienbasart@hotmail.comLees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht

Wist je dat?

Nederlandse gemeenten zijn aangesloten bij ons.

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2021 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2021 via ons lid van een cultuurclub.