Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland pagina

Noord-Holland | 9 november 2020

Vacature: Algemeen Bestuurslid / 2de penningmeester

Het is een feit dat 1 op 11 kinderen opgroeit in armoede. Wij willen alle kinderen en jongeren de kansen bieden om zich te ontwikkelen door beoefening van sport of muziek en dans. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus.

In verband met uitbreiding van activiteiten zijn wij op zoek naar een Algemeen Bestuurslid / 2de penningmeester.

De organisatie

Er is een bestuur benoemd voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland. Het bestuur bestaat uit een divers team van 6 personen uit bedrijfsleven en (semi) overheid. Kenmerkend voor het team is oprechte betrokkenheid om zich in te zetten voor gelijke kansen voor alle kinderen. Het bestuur streeft ernaar om zoveel mogelijk kinderen toegang te geven tot sport en cultuur. Om dit te bereiken is veel aandacht voor fondsenwerving, het aansluiten van deelnemende gemeentes en intermediairs. Daarnaast zorgt het bestuur voor een optimale en verantwoorde (kostenbewuste) inzet van middelen voor het doel: zoveel mogelijk kinderen toegang bieden tot sport en cultuur.

Het bestuur wordt in de dagelijkse activiteiten ondersteund door de organisatie waaraan de uitvoerende werkzaamheden zijn uitbesteed, Team Sportservice provincie Utrecht, en het landelijk bureau van de gezamenlijke Jeugdfondsen.

Het landelijk bureau zorgt voor de gezamenlijke strategie en beleid van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ook organiseert het bureau op centraal niveau bijeenkomsten, sponsorcontracten, ontwikkelt communicatietools, levert de formats voor budgettering en jaarrekening en coördineert de accountantscontroles.

Team Sportservice

Team Sportservice onderhoudt de contacten met stakeholders zoals de gemeenten en zorgt voor het afsluiten van de contracten en het relatiebeheer. Tevens verzorgt Team Sportservice de administratieve afhandeling van alle aanvragen van de kinderen en de daarmee gepaard gaande betalingen, opzetten van budgetten en begrotingen en het maken van rapportages. Ook levert Team Sportservice allerlei hand- en spandiensten, zoals het schrijven van nieuwsbrieven en onderhouden van de website, allemaal in coördinatie met en onder aansturing van het bestuur.

Over 2020 begroot het bestuur ongeveer 3600 kinderen te kunnen laten sporten of aan een culturele activiteit te kunnen laten deelnemen. De exploitatie begroting voor cultuur en sport samen is iets meer dan EUR 1.200.000,-.  Er zijn 23 gemeenten aangesloten bij het Noord-Hollandse fonds.

Vacature Algemeen Bestuurslid en tevens 2de Penningmeester

Het nieuwe bestuurslid houdt zich met algemene zaken in het bestuur bezig en is tevens als 2de penningmeester gezamenlijk met de andere penningmeester verantwoordelijk voor het jaarwerk en de begroting van het fonds.

De penningmeester van het bestuur draagt zorg voor de jaarlijkse cyclus van planning en control en de financiële verslaglegging en wordt daarin bij de uitvoerende werkzaamheden ondersteund door Team Sportservice provincie Utrecht en het landelijk bureau van de gezamenlijke Jeugdfondsen. Het landelijk bureau levert o.a. de formats voor de budgettering en jaarrekening en coördineert de accountantscontroles. Het beheer van de gelden is de verantwoordelijkheid van de penningmeester.

De 2de penningmeester maakt onderdeel uit van ons enthousiaste en pragmatische bestuur en werkt nauw samen de andere penningmeester. Gezamenlijk verdelen deze 2 penningmeesters de taken en nemen bij afwezigheid elkaar waar.

Tijdbesteding en vergoeding

Het bestuur vergadert in een cyclus van 1 x per 2 maanden. Vergaderingen vinden plaats in de regio Amsterdam of via video call en vinden zoveel mogelijk plaats aan het einde van de dag.  Daarnaast heeft de bestuurder werkzaamheden die voortkomen uit zijn / haar verantwoordelijkheden. In totaal is de tijdbesteding ongeveer 2 uur per week. De leden van het bestuur ontvangen voor hun inzet geen vergoeding.

Profiel kandidaat

De nieuwe collega bestuurder en tevens 2de penningmeester heeft kennis van en ervaring met de aansturing van financiële processen en opstellen van begrotingen en jaarrekeningen. Hij of zij heeft bij voorkeur een financiële achtergrond (RA/RC). Bestuurlijke ervaring en affiniteit met sport en/of cultuur is een pré. Gevoel voor wat speelt in de maatschappij en de wens bij te dragen aan de maatschappij is een vereiste.

We zoeken een enthousiaste persoonlijkheid met goede communicatieve vaardigheden, een praktische inslag, die goed kan samenwerken om met energie en plezier ons bestuur te versterken.

Voor meer informatie en sollicitatie

Indien u interesse heeft kunt u voor vragen contact opnemen met: Els van Dam, secretaris, op telefoonnummer 06 10191219, email elsvdam@xs4all.nl Ingrid Reichmann, bestuurslid, telefoonnummer 06 46238666, email: i.reichmann@partnersatwork.nl

Voor meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland kijk op: https://jeugdfondssportencultuur.nl/noordholland/.Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland

Wist je dat?

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

kinderen groeit op in armoede.

kinderen en jongeren kregen in 2020 de kans om te sporten.

kinderen en jongeren kregen in 2020 de kans om te dansen, muziek te maken of schilderen.