9 oktober 2020

Update privacystatement intermediairs

Wij (Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland) nemen privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die wij verzamelen en verwerken. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“Privacywet”) daaraan stelt. Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevens die wij verzamelen en verwerken en het naleven van de Privacywet (de Privacywet noemt dit ‘verwerkingsverantwoordelijke’).

Wij informeren de personen van wie wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken graag over hoe wij met die persoonsgegevens omgaan, en welke rechten deze personen hebben. Voor intermediairs hebben wij een apart ‘privacy-statement’ opgesteld. Die kunnen worden geraadpleegd via onderstaande link. Let wel goed op: intermediairs van wie wij een interview en (eventueel) een foto op onze website plaatsen, worden daarover geïnformeerd in paragraaf 1.8 van ons algemene privacystatement.

Graag wijzen wij intermediairs erop dat het privacy statement waarin we uitleggen hoe we met hun persoonsgegevens omgaan, is gewijzigd. Vragen over de precieze wijzigingen kunnen worden gericht aan communicatie.nederland@jeugdfondssportencultuur.nl.

 

Privacystatement intermediairsLees meer nieuws

Wist je dat?

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

kinderen groeit op in armoede.

kinderen en jongeren kregen in 2020 de kans om te sporten.

kinderen en jongeren kregen in 2020 de kans om te dansen, muziek te maken of schilderen.