Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Haarlem pagina

Haarlem | 14 september 2020

Vacature: secretaris Jeugdfonds Sport & Cultuur Haarlem en Stichting Leergeld Haarlem/Zandvoort

Jeugdfonds Sport & Cultuur Haarlem en Stichting Leergeld Haarlem/Zandvoort zoeken een secretaris/bestuurder met ingang van 1 november 2020. Een secretaris met hart voor secretariële zaken die ons kan ondersteunen bij het professioneel uitvoeren van onze missie. Dit betreft een vrijwilligersfunctie voor circa 8 uur per week.

Het bestuur van de beide stichtingen bestaat uit 5 personen en de secretaris is een belangrijke spil vanwege de verbinding met de penningmeester en de voorzitter.

Taken zijn onder meer:

> opstellen en versturen agenda (in overleg met de voorzitter) en notuleren

> bijhouden fysiek en digitaal archief versturen en uploaden notulenregister naar landelijk bureau

> doorgeven van wijzigingen aan de KvK

> bijhouden ANW gegevens bestuur, medewerkers en vrijwilligers

> vertegenwoordiger van beide stichtingen in overleggen

Info en solliciteren

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de voorzitter van beide stichtingen: Marijke Lodeweegs marlod@planet.nl, T 06 10019141
Sollicitaties, uiterlijk tot 5 oktober graag naar bovenstaand mailadres.

www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem,
www.leergeldhaarlemzandvoort.nl

 

1 op 11  kinderen in Nederland groeit op in armoede

Jeugdfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat deze kinderen mee kunnen doen aan sport- en cultuurlessen. Ze staan niet langer langs de lijn. Meedoen, bewegen en creativiteit ondersteunt de ontwikkeling van het kinderbrein, het versterkt kinderen fysiek, sociaal en mentaal en maakt ze blij. Stichting Leergeld biedt kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij kunnen opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Zo geven wij kinderen kansen. Help je mee?

 Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Haarlem

Wist je dat?

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

kinderen groeit op in armoede.

kinderen en jongeren kregen in 2020 de kans om te sporten.

kinderen en jongeren kregen in 2020 de kans om te dansen, muziek te maken of schilderen.