Naar Jeugdfonds Cultuur Brabant pagina

Brabant | 20 juli 2021

Nieuwe bestuursleden gezocht

In Brabant groeien ruim 40.000 kinderen en jongeren op in een achterstandspositie. Het Jeugdfonds Cultuur Brabant probeert zo veel mogelijk van hen een steuntje in de rug te geven door kunstparticipatie mogelijk te maken. Dit doen we samen met Brabantse gemeenten. De gemeenten leggen een bedrag in voor deelname van de eigen inwoners en het Jeugdfonds Cultuur Brabant vult dat aan vanuit landelijke middelen en vanuit fondsenwerving. In zes jaar tijd zijn met 24 gemeenten overeenkomsten afgesloten. Lokaal werkt het Jeugdfonds Cultuur Brabant samen met relatiebeheerders, intermediairs en met organisaties als Leergeld, Jeugdfonds Sport Brabant, cultuuraanbieders en partijen die betrokken zijn bij onderwijs, opvoeding, welzijn en schuldhulpverlening.

Het bestuur van de Stichting Jeugdfonds Cultuur Brabant heeft plaats voor drie enthousiaste bestuursleden die zich op vrijwillige basis willen inzetten om het fonds te besturen. Gezien de samenstelling van het bestuur zijn wij op zoek naar kandidaten met achtergrond en specifieke kennis op het gebied van het onderwijs- en sociaal veld (jeugdzorg, welzijn, armoedebestrijding), communicatie en fondsenwerving, marketing en sponsoring.

Vacatures Jeugdfonds Cultuur Brabant 2021

Aanvullende informatie of reageren?
Voor meer informatie over de bestuursfuncties kunt u contact opnemen met bestuurslid Barbara Brouwer, 06 34 32 48 00, barbara.brouwer@phoenixcultuur.nl of met secretaris Ap de Vries, tweemaalv@planet.nl, 06 25032559.
Reacties ontvangen we graag voor vrijdag 3 september via brabant@jeugdfondscultuur.nl.
De gesprekken met geselecteerde kandidaten zijn gepland op vrijdag 24 september.Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Cultuur Brabant

Wist je dat?

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

kinderen groeit op in armoede.

kinderen en jongeren kregen in 2020 de kans om te sporten.

kinderen en jongeren kregen in 2020 de kans om te dansen, muziek te maken of schilderen.