nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam pagina

Rotterdam | 20 mei 2020

Nieuwe communicatie middelen voor scholen

Goed nieuws! Er zijn nieuwe communicatiemiddelen voor scholen beschikbaar. Zo zijn er o.a. teksten voor in de (interne) nieuwsbrief beschikbaar, inschrijfformulieren, flyers en posters. Deze zijn in te zetten om de interne en externe communicatie (naar bijvoorbeeld ouders) om meer bekendheid aan het fonds te geven, zodat er nog meer kinderen gebruik kunnen maken van het fonds, juist nu! Met name de inschrijfformulieren zijn handig om mee te geven aan ouders en kinderen. Deze dienen nog wel digitaal ingevuld te worden door u als intermediair. De bestanden kunt u hieronder bij de toolkit downloaden. Mocht u fysieke inschrijfformulieren en flyers willen ontvangen stuur dan een mail naar rotterdam@jeugdfondssportencultuur.nl

Toolkit scholen Rotterdam

 Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.