Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel pagina

Overijssel | 23 december 2020

Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel zoekt nieuwe penningmeester

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel is op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Onderstaand treft u een uitgebreide functie omschrijving.

1 op de 12 kinderen groeit op in een achterstandspositie. De meeste van deze kinderen kunnen niet deelnemen aan bijvoorbeeld sport of kunst zoals muziek-, teken-, dans- of toneelles omdat hun ouders/verzorgers daar geen geld voor hebben. Daardoor missen de kinderen de kans zich te ontwikkelen door actieve sport- en kunstbeoefening. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel is opgericht om daar verandering in te brengen.

Het actief beoefenen van sport en kunst kost geld. Behalve de kosten voor de lessen is er materiaal nodig, zoals sportkleding, instrumenten, kostuums of schilder benodigdheden. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel betaalt de contributie en de benodigdheden voor kinderen waarvan de ouders dat niet zelf kunnen. De aanvragen worden ingediend door intermediairs en de kosten worden rechtstreeks overgemaakt aan de sport-/ cultuuraanbieder. Dat is de kern van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel: heel gericht kinderen die gemotiveerd zijn een kans bieden. Een eenvoudig en effectief middel om kansarme kinderen en jongeren kansrijk te maken.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel is in september 2014 van start gegaan en werkt als stimuleringsfonds voor Overijsselse gemeenten. De gemeenten leggen een bedrag in voor deelname van de eigen inwoners en het Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel vult dat bedrag aan vanuit landelijke middelen en vanuit fondsenwerving. In er zijn met 13 gemeenten contracten afgesloten. Op lokaal niveau werkt het Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel samen met relatiebeheerders, intermediairs en met organisaties als Leergeld,  cultuuraanbieders en partijen die betrokken zijn bij scholing, opvoeding, welzijn en schuldhulpverlening.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel is een zelfstandige stichting.

Vanuit hun kennisgebied en achtergrond zetten bestuursleden zich actief in voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel. Het bestuur bestaat minimaal uit vijf leden: voorzitter, penningmeester, secretaris en twee bestuursleden.

Het bestuur van de Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel is op zoek naar enthousiaste bestuursleden die zich op vrijwillige basis willen inzetten om het Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel te besturen.

Gezien de samenstelling van het bestuur zijn wij in het bijzonder op zoek naar kandidaten met achtergrond en specifieke kennis op het gebied van:

 • jeugdzorg/welzijnszorg/armoedebestrijding;
 • fondsenwerving/vriendenwerving;
 • onderwijs;
 • cultuur
 •  financien

Kernactiviteiten van het bestuur

 • Het zichtbaar maken van het belang van een Jeugdfonds Sport & Cultuur in gemeenten onder de 100.000 inwoners in Overijssel.
 • Het stimuleren en adviseren van gemeenten in het opzetten van een Jeugdfonds Sport & Cultuur.
 • Het bijwonen van landelijke en provinciale bijeenkomsten.
 • Het werven van fondsen en vrienden.
 • Het besturen van de stichting conform de Governance Code Cultuur.

Samenstelling bestuur

 • Betrokken mensen met een achtergrond in armoedebeleid, cultuur, sport, bedrijfsleven, politiek, jeugdzorg/welzijn, onderwijs, communicatie/pr.
 • Sterke netwerken.
 • Provinciebreed
 • Afspiegeling van de samenleving (m/v, leeftijd, verschillende achtergrond).

Competenties bestuursleden

 • Hbo/vwo-denkniveau.
 • Kennis en affiniteit met Overijsselse sociale, sport en/of culturele sector en armoedebestrijding.
 • Bestuurlijke ervaring.
 • Kennis en deskundigheid.
 • Communicatieve vaardigheden
 • Een ‘hands-on’ mentaliteit
 • Gemiddeld circa 2 uur per week beschikbaar zijn. We vergaderen 5 keer per jaar in Zwolle.

Voor alle bestuursleden geldt een sterke affiniteit met de doelstellingen en werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur, kennis van de sociale, sport en/of culturele sector van Overijssel en de bereidheid om met verschillende stakeholders samen te werken. Onkosten, bijvoorbeeld reiskosten, kunnen gedeclareerd worden.

 Aanvullende informatie of reageren?

Voor meer informatie over de bestuursfuncties kunt u contact opnemen met Peter van der Terp, voorzitter, 06 29 51 55 47

 Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel

Wist je dat?

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

kinderen groeit op in armoede.

kinderen en jongeren kregen in 2020 de kans om te sporten.

kinderen en jongeren kregen in 2020 de kans om te dansen, muziek te maken of schilderen.