nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland pagina

Gelderland | 23 april 2021

Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland is op zoek naar een bestuurslid voor de portefeuille cultuur

Het Jeugdfond Sport & Cultuur Gelderland zet zich in om sport – en cultuuractiviteiten voor alle kinderen en jongeren toegankelijk te maken. We doen dit voor alle kinderen en jongeren voor wie een financiële drempel bij dit soort activiteiten ligt. We doen dat in overleg met de Gelderse gemeenten waar deze kinderen en jongeren wonen.

Het Jeugdfonds is een stichting. Met behulp van een Provinciale bijdrage, sponsorgelden, incidentele Rijksmiddelen en Gemeentelijke bijdrages kunnen we onze doelstellingen realiseren. We hebben op die manier in 2020 ruim 2500 kinderen en jongeren kunnen helpen.

Voor ons bestuur, dat momenteel uit 5 mensen bestaat, zoeken we een enthousiast en kundig bestuurslid dat zich wil inzetten op het terrein van cultuur voor kinderen en jongeren. Van dit bestuurslid verwachten wij daarnaast een regionale inzet in één van de regio’s Foodvalley of Rivierenland.

De bestuurstaken

 • Je bent het aanspreekpunt in het bestuur op het punt van cultuurontwikkeling voor kinderen en jongeren
 • Je draagt zorg als eerstverantwoordelijke in het bestuur voor fondsenwerving en contacten met de doelgroep (externe stakeholders, gemeenten, intermediairs, culturele organisaties) ten behoeve van een groeiende deelname van kinderen en jongeren aan culturele activiteiten.
 • Ontwikkelen van initiatieven, in samenspraak met de coordinator, op dit terrein
 • Je vervult in het bestuur, in samenspraak met de coördinator, een advies – en ondersteuningsfunctie op het terrein van cultuur
 • Uitbouwen en versterken van het netwerk op het terrein van cultuur (bedrijfsleven, cultuuraanbieders en stakeholders in de cultuursector)

Regionale taken

De rol richting overheden richt zich met name op de bestuurlijke contacten:

 • Het onderhouden, op bestuurlijk niveau van contacten met deelnemende gemeenten
 • Bestuurlijke acquisitie van nieuwe Gelderse gemeenten
 • Het afsluiten van overeenkomsten met gemeenten (bestuur ondertekent)
 • Deelname aan diverse (gemeentelijke) bijeenkomsten m.b.t. armoede (netwerken)
 • Het bijwonen van bestuurlijk en (als dit van strategisch belang is) ambtelijk overleg van (deelnemende) gemeenten

Tot slot

We zoeken een algemeen bestuurslid Cultuur die:

 • Een breed cultuurnetwerk binnen de provincie Gelderland heeft en wil benutten en uitbouwen
 • Bestuurlijke ervaring met cultuuraanbieders
 • Netwerken in een van de genoemde specifieke regio’s heeft, dan wel kan opbouwen
 • Gemiddeld 3uur per week beschikbaar kan zijn
 • Humor heeft en is gewapend met een flinke dosis enthousiasme
 • Zich herkent in de doelen van het Jeugdfonds en zich sterk wil maken juist op het punt van deelname van kinderen en jongeren aan culturele activiteiten

Als je belangstelling hebt en meer wilt weten dan kun je contact opnemen met de secretaris van de stichting Rita Weeda (06 303 706 96) of de voorzitter van de stichting Johan Kruithof (06 527 613 53).

Reacties kunnen worden gericht aan de secretaris ter attentie van mw. Rita Weeda via e-mailadres: hjw@xs4all.nl

 

 

 Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2022 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2022 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2022.