nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam pagina

Rotterdam | 30 juni 2021

Gratis zwemmen in de zomervakantie

Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam en Sportbedrijf Rotterdam bieden kinderen die in aanmerking komen voor een vergoeding van het fonds de kans om tijdens de zomervakantie gratis te komen zwemmen. Kinderen krijgen een zwempas, die zes keer in te zetten is voor vrij zwemmen. Ouders kunnen de pas aanvragen via een intermediair.

Deze dient via het aanvraagsysteem een aanvraag in, op dezelfde wijze als een reguliere aanvraag. Kosten voor de zwempas zijn €33,20. Het fonds vergoedt dit bedrag, waarbij de inkomensnorm zoals bij reguliere aanvragen gehanteerd wordt. Voor intermediairs: selecteer als aanbieder ‘Sportbedrijf Rotterdam/zomerzwemmen’. Vul bij periode 19 juli t/m 27 augustus in.

Als de aanvraag door ons is goedgekeurd kan de ouder of het kind de geprinte goedkeuring vanaf 19 juli inwisselen voor een zwempas bij een van de zwembaden.

Alle info op een rijtje:

  • De actie geldt in alle zwembaden van het Sportbedrijf Rotterdam. Kijk hier voor de locaties en tijden voor vrijzwemmen. 
  • De actie geldt voor vrijzwemmen. In de zomer wordt er meer vrijzwemmen aangeboden dan buiten de schoolvakantie.
  • Reserveer via www.sportbedrijfrotterdam.nl mocht dit nog nodig zijn i.v.m. corona.
  • De zwempas is drie maanden geldig vanaf de datum van uitgifte. De zwempas blijft eigendom van het kind en is opnieuw te gebruiken.
  • Kinderen die zelfstandig gaan zwemmen dienen een zwemdiploma te hebben.
  • Op de zwempas staan zes ‘strippen’, dus zes keer zwemmen. Het is mogelijk meerdere strippen tegelijk in te zetten. Een ouder/gezinslid kan dus mee, dit wordt dan van de zwempas afgehaald.
  • De kosten voor de zwempas zijn €5,-. Zes keer zwemmen kost €28,20. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Rotterdam vergoedt deze kosten voor kinderen die in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit het fonds, en die geen reguliere lessen volgen tijdens de zomervakantie. Meer info: jeugdfondssportencultuur.nl/rotterdam
  • Kinderen die aan de voorwaarden voldoen kunnen 1x een bijdrage ontvangen voor deelname aan een van de zomerprogramma’s waarvoor bij het fonds een bijdrage kan worden aangevraagd.


Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.