Naar Jeugdfonds Cultuur Brabant pagina

Brabant | 7 december 2018

Bestuursleden gezocht

In Brabant groeien ruim 40.000 kinderen op in een achterstandspositie. Het Jeugdfonds Cultuur Brabant probeert zo veel mogelijk van hen een steuntje in de rug te geven door kunstparticipatie mogelijk te maken. Dit doen we door samenwerking aan te gaan met Brabantse gemeenten met minder dan 100.000 inwoners. De gemeenten leggen een bedrag in voor deelname van de eigen inwoners en het Jeugdfonds Cultuur Brabant vult dat bedrag aan vanuit landelijke middelen en vanuit fondsenwerving. In vier jaar tijd zijn met 23 gemeenten contracten afgesloten. Op lokaal niveau werkt het Jeugdfonds Cultuur Brabant samen met relatiebeheerders, intermediairs en met organisaties als Leergeld, Jeugdfonds Sport Brabant, cultuuraanbieders en partijen die betrokken zijn bij scholing, opvoeding, welzijn en schuldhulpverlening.

Het bestuur van de Stichting Jeugdfonds Cultuur Brabant is op zoek naar drie enthousiaste bestuursleden die zich op vrijwillige basis willen inzetten om het Jeugdfonds Cultuur Brabant te besturen. Gezien de samenstelling van het bestuur zijn wij in het bijzonder op zoek naar kandidaten met achtergrond en specifieke kennis op het gebied van jeugdzorg/welzijnszorg/armoedebestrijding; fondsenwerving/vriendenwerving en onderwijs.

Lees hier de complete vacaturetekst:

Vacature bestuursleden november 2018_def

 Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Cultuur Brabant

Wist je dat?

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

kinderen groeit op in armoede.

kinderen en jongeren in 2019 de kans kregen om te sporten.

kinderen en jongeren in 2019 de kans kregen om te dansen, muziek te maken, schilderen.