Rick van der Lingen

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere pagina

Vroeger gingen we met een luidspreker en geluidsinstallatie de straten af, om kinderen en jongeren in beweging te krijgen, nu organiseren we een “Silent Disco”.

Op vrijdag 21 oktober van 13.00-16.00 uur organiseren wij vanuit Sciandri, Talent in Opleiding en De Schoor, een “Silent disco” op het Stadhuisplein. Dansen met een koptelefoon op met limonade in je hand. Geen geluidsoverlast voor de buurt maar wel voor je oren. Een gratis activiteit waar alle kinderen en jongeren uit Almere aan mee kunnen doen.

Alle kinderen doen mee
Het lijkt zo gewoon dat alle kinderen kunnen mee kunnen doen, maar niet elke ouder kan dit betalen. In Almere groeien meer dan 5000 kinderen op onder de armoedegrens. Door de stijgende inflatie en hoge gasprijzen vrezen wij dat nog meer ouders sport en cultuur niet meer kunnen betalen. Tijdens het evenement zijn wij de wegwijzer naar het Jeugdfonds sport en Cultuur Almere. Om ouders en kinderen te vertellen hoe zij kunnen blijven deelnemen aan sport en cultuur en het jeugdfonds weten te vinden.

Verbindende schakel
Kinderen van Almere moeten meer bewegen, maar wel op een leuke manier. Als buurtsportcoach ben ik de verbindende schakel tussen onderwijs, inwoners en sportverenigingen. We willen graag dat zoveel mogelijk kinderen plezier (kunnen blijven) beleven aan sport en bewegen. Daarnaast willen we overgewicht en obesitas terugdringen door kinderen te stimuleren gezonder te eten en meer te bewegen.

Wijkgerichte aanpak
Buurtsportcoaches kunnen het leven van kinderen verbeteren met een wijkgerichte aanpak. We maken vooral gebruik van bestaande structuren in de wijken. En we moeten ervoor zorgen dat het aanbod voor kinderen dicht bij school is. Als ze na school alleen maar naar de sporthal hoeven, is dat een reden om niet af te haken. Een wijkgerichte aanpak samen met een vernieuwend aanbod is interessant voor de kinderen. De ervaring tot nu toe is dat veel kinderen op onze activiteiten afkomen. Ouders blijven ook kijken, koffiedrinken en gezellig kletsen met elkaar.

Kinderen willen sporten op tijden die ze zelf willen
Wat belangrijk is dat kinderen best willen sporten, maar wel op tijden die ze zelf willen en met kinderen met wie ze dat willen. Dat past sommige kinderen beter dan op vaste tijdstippen te trainen bij een vereniging. Ook zien wij dat door de stijgende inflatie kinderen in de avonduren moeten werken om thuis de eindjes aan elkaar te knopen. In de middag, na schooltijd komt dan wel goed uit.

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2022 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2022 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2022.