Aanvragen

Aanvragen kunnen gedaan worden voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar. De aanvragen worden gedaan door onze intermediairs. Professionals die met kinderen werken en in veel gevallen het gezin kennen. Onze intermediairs:

  • Leerkrachten
  • Sociaal Wijkteam
  • Buurtsportcoach
  • Schuldhulpverlening
  • Jeugdzorg
  • Vrijwilligers van bijvoorbeeld Leergeld en Humanitas

Hoe werkt het?

Wist je dat?

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur

kinderen opgroeit in armoede

kinderen en jongeren in 2017 de kans kregen om te sporten

kinderen en jongeren in 2017 de kans kregen om te dansen, muziek te maken, schilderen...